054-4456446 054-4456446

שליס חשבונאות בע"מ הינה פירמה לשירותי חשבונאות וחשבות שכר, בעלת אוריינטציה עסקית ושירותית המעמידה את הלקוח וצרכיו במרכז.

  • שליס חשבונאות בע"מ
  • טלפון: 054-4456446
  • פקס: 03-6137029
  • info@shelis.co.il
  • אבא הלל 7, רמת גן

הוקם ומופעל באמצעות מערכת operation logo על ידי בזק בינלאומי